Witamy
na oficjalnej stronie
katowickiego Ośrodka
Formacji Diakonów Stałych

W Ośrodku (powołanym w 2016 r.)
formują się kandydaci
do diakonatu stałego z terenu
archidiecezji, ale otwarty jest
na kandydatów z innych
Kościołów lokalnych.