Dzień skupienia dla kandydatów

W niedzielę 3.02.2019 w gmachu WŚSD odbył się kolejny dzień skupienia dla kandydatów do diakonatu stałego.