Dzień skupienia – nowy rok formacji otwarty

23 września w gmachu WŚSD w Katowicach odbył się dzień skupienia rozpoczynający nowy rok formacji aspirantów (6) i kandydatów (14) do diakonatu stałego w archidiecezji katowickiej.

Dzień skupienia na rozpoczęcie – 2018