Kandydaci

Trzeci rok formacji

Drugi rok formacji

Adam Dylus

dylusur. 1965, mąż (żona Beata) i ojciec trojga dzieci; magister teologii (KUL 1992); od 23 lat dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach; wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce (Oblaci); nadzwyczajny szafarz komunii świętej; z żoną zaangażowany w pracę na rzecz pojednania wierzących w Jezusa Żydów i wierzących „z narodów”

Adam Larysz

ur. 1966, mąż Anny, ojciec trojga dzieci; teolog (magisterium na UŚ); miłośnik i badacz motyli, pracownik Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu; nadzwyczajny szafarz komunii świętej; członek wspólnoty „Efraim” i szkoły nowej ewangelizacji w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach; wraz z żoną należy do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Robert Moczulski

ur. 1969, mąż Małgosi, wykształcenie wyższe, praca w Emiter sp. z o.o. oraz właściciel Corriere Caffe sp. z o.o.; od lat związany z Ruchem Światło-Życie (szczególnie służba w diakonii modlitwy wraz z żoną, okresowo także służba ekonomiczna); nadzwyczajny szafarz komunii świętej w parafii św. Jadwigi w Chorzowie

Zbigniew Szurek

1969, mąż Ilony, ojciec dwóch córek; absolwent Politechniki Śląskiej; od 1995 praca zawodowa – kopalnia w Rydułtowach; wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach; nadzwyczajny szafarz komunii świętej; członek wspólnoty Żywego Różańca i Kręgu Bożego Miłosierdzia; wspólnie z żoną zaangażowany w diakonii Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Sławomir Warzecha

ur.1971; mąż Jagody, ojciec Oli i Michała; absolwent Kolegium Teologicznego oraz pedagogiki religijnej i katechetyki (Akademia „Ignatianum” w Krakowie); posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, zarządzania oświatą; od wielu lat zawodowo związany z kształceniem niepełnosprawnych intelektualnie, aktualnie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach; nadzwyczajny szafarz komunii świętej, członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych w parafii MB Bolesnej w Mysłowicach – Brzęczkowicach; wraz z żoną od wielu lat zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel

Pierwszy rok formacji

Jarosław Danch

ur. 1979, od 2006 żonaty (żona Małgosia), dwójka dzieci (starszy Paweł, młodsza Łucja). Z wykształcenia mgr chemii. Związany z domową gałęzią Ruchu Światło-Życie; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach Piotrowicach. Współtworzy gazetkę parafialną, posługuje we wspólnocie dorosłych oraz przy kursach Alpha i kursach małżeńskich.

Marek Dytkowski

ur. 1975, mąż Moniki, ojciec Michała, Mateusza i Małgosi; absolwent Politechniki Śląskiej; zawodowo pracuje w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa; szafarz nadzwyczajny komunii św. w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

Marek Hadalski

ur. 1972, mąż Moniki, ojciec Jana i Piotra. Z wykształcenia technik-mechanik, obecnie zatrudniony jako kierowca zawodowy w komunikacji miejskiej. W parafii MB Częstochowskiej w Jastrzębiu-Zdroju zaangażowany jako nadzwyczajny szafarz komunii św., członek rady parafialnej. Wraz z żoną należy do kręgu Domowego Kościoła w Ruchu Światło-Życie.

Krzysztof Jamrozy

ur 1968, mąż Urszuli, ojciec Marysi. Pochodzi z Mysłowic z Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela. Z wykształcenia ekonomista, prowadzi własną firmę w branży mięsnej. Były wieloletni ministrant, od kilkunastu lat nadzwyczajny szafarz komunii św., wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach, od lat związany z Ruchem Światło-Życie. Organizator mysłowickiego Orszaku Trzech Króli oraz dorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Marek Janusz

ur. w 1971 r.,  żonaty od 1992 r. z Beatą, ojciec dwóch córek  – Agnieszki i Marty, z wykształcenia elektronik, zawodowo związany z ubezpieczeniami. Studiuje teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Collegium Joanneum). W parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli k. Pszczyny posługuje jako lektor i nadzwyczajny szafarz komunii św.

Bartosz Kaczmarczyk

ur. 1977, mąż Sabiny, ojciec trójki dzieci: Julii , Jakuba i Alicji; studiował na Uniwersytecie Śląskim, jest magistrem germanistyki, dodatkowo posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania szkołą; bezpieczeństwa i higieny pracy; pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach ; wspólnie z żoną związany z Ruchem Światło-Życie w Domowym Kościele; nadzwyczajny szafarz komunii św.; od lat opiekun szkolnego wolontariatu.

Mariusz Kaletka

ur. w 1974 roku, mąż Kasi, ojciec trójki dzieci, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wraz z żoną Katarzyną posługuje w Ruchu Światło Życie (Diakonia Wspólnoty Rodzinnej) oraz jako doradca życia rodzinnego, uczestniczy czynnie w projekcie „Przed Nami Małżeństwo”; w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie posługuje jako nadzwyczajny szafarz komunii św.

Krzysztof Kurpanik

ur. 1970, mąż Joanny, ojciec trojga dzieci; studiował na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu; od 20 lat pracuje w firmie logistycznej; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach;  wspólnie z żoną związany z Ruchem Światło-Życie w Domowym Kościele; nadzwyczajny szafarz komunii św.