Kolejne spotkanie okresu propedeutycznego

W niedzielę, 13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach okresu propedeutycznego dla katowickich aspirantów do diakonatu stałego.