Odpowiedzialni za formację

ks. Grzegorz Strzelczyk

dyrektor Ośrodka
prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii (dogmatyka), ur. 1971, pochodzi z Piekar Śląskich

ks. Janusz Wilk

opiekun diakonów stałych (wyświęconych)

prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany teologii (teologia biblijna), ur. 1973

Ojcowie duchowni

Ojców duchownych wybierają sami kandydaci, a zatwierdza biskup.

Obecnie pomagają nam:

ks. Rafał Borkowy
ks. Sebastian Bureza
ks. Mateusz Drobny
ks. Krzysztof Goik
ks. Bernard Halemba
ks. Bogdan Kuczyński
ks. Ryszard Nowak
ks. Jarosław Ogrodniczak
ks. bp Grzegorz Olszowski
ks. Edward Stawowski
ks. Józef Więcek
ks. Michał Woliński

Proboszczowie

Proboszczowie aspirantów i kandydatów przedstawiają ich do formacji, odpowiadają za ich praktykę pastoralną oraz wystawiają świadectwo o zdatności do święceń.

Obecnie pomagają nam:

ks. Zdzisław Brzezinka

ks. Krzysztof Grabiec

ks. Marek Gwioździk

ks. Andrzej Hnida

ks. Tadeusz Kalisz

ks. Antoni Klemens

o. Bartosz Madejski OMI

ks. Andrzej Marek

ks. Bogumił Mazurczyk

ks. Eugeniusz Mura

ks. Edward Nalepa

ks. Emanuel Pietryga

ks. Rafał Ryszka

ks. Zenon Ryzner

ks. Zenon Sodzawiczny

ks. Antoni Stefański

ks. Józef Szklorz

ks. Grzegorz Wita