Rekolekcje w ramach okresu propedeutycznego

W dniach 16-18 listopada 2018 w Nierodzimiu odbyły się rekolekcje dla katowickich aspirantów dla diakonatu stałego i ich rodzin w ramach okresu propedeutycznego.

Rekolekcje w ramach okresu propedeutycznego 2018