Spotkanie dla ojców duchownych

3 października 2018 odbyło się spotkanie ojców duchownych kandydatów do diakonatu stałego – poświęcone było omówieniu funkcji ojców duchownych w ramach formacji.