Spotkanie dla proboszczów aspirantów

28 września 2018 odbyło się spotkanie dla proboszczów aspirantów do diakonatu stałego przed rozpoczęciem okresu propedeutycznego.