Szóste spotkanie okresu propedeutycznego

W niedzielę 27. stycznia 2019 w gmachu WŚSD w Katowicach odbyło się szóste spotkanie aspirantów do diakonatu stałego w ramach okresu propedeutycznego.