Kandydaci w trzecim roku formacji

(akolici)

Adam Dylus

ur. 1965, mąż (żona Beata) i ojciec trojga dzieci; magister teologii (KUL 1992); od 23 lat dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach; wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce (Oblaci); nadzwyczajny szafarz komunii świętej; z żoną zaangażowany w pracę na rzecz pojednania wierzących w Jezusa Żydów i wierzących „z narodów”

Adam Larysz

ur. 1966, mąż Anny, ojciec trojga dzieci; teolog (magisterium na UŚ); miłośnik i badacz motyli, pracownik Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu; nadzwyczajny szafarz komunii świętej; członek wspólnoty „Efraim” i szkoły nowej ewangelizacji w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach; wraz z żoną należy do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Robert Moczulski

ur. 1969, mąż Małgosi, wykształcenie wyższe, praca w Emiter sp. z o.o. oraz właściciel Corriere Caffe sp. z o.o.; od lat związany z Ruchem Światło-Życie (szczególnie służba w diakonii modlitwy wraz z żoną, okresowo także służba ekonomiczna); nadzwyczajny szafarz komunii świętej w parafii św. Jadwigi w Chorzowie

Zbigniew Szurek

1969, mąż Ilony, ojciec dwóch córek; absolwent Politechniki Śląskiej; od 1995 praca zawodowa – kopalnia w Rydułtowach; wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach; nadzwyczajny szafarz komunii świętej; członek wspólnoty Żywego Różańca i Kręgu Bożego Miłosierdzia; wspólnie z żoną zaangażowany w diakonii Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Sławomir Warzecha

ur.1971; mąż Jagody, ojciec Oli i Michała; absolwent Kolegium Teologicznego oraz pedagogiki religijnej i katechetyki (Akademia „Ignatianum” w Krakowie); posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, zarządzania oświatą; od wielu lat zawodowo związany z kształceniem niepełnosprawnych intelektualnie, aktualnie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach; nadzwyczajny szafarz komunii świętej, członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych w parafii MB Bolesnej w Mysłowicach – Brzęczkowicach; wraz z żoną od wielu lat zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel

kandydaci w drugim roku formacji

(lektorzy)

Jarosław Danch

ur. 1979, od 2006 żonaty (żona Małgosia), dwójka dzieci (starszy Paweł, młodsza Łucja). Z wykształcenia mgr chemii. Związany z domową gałęzią Ruchu Światło-Życie; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach Piotrowicach. Współtworzy gazetkę parafialną, posługuje we wspólnocie dorosłych oraz przy kursach Alpha i kursach małżeńskich.

Marek Dytkowski

ur. 1975, mąż Moniki, ojciec Michała, Mateusza i Małgosi; absolwent Politechniki Śląskiej; zawodowo pracuje w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa; szafarz nadzwyczajny komunii św. w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju

Marek Hadalski

ur. 1972, mąż Moniki, ojciec Jana i Piotra. Z wykształcenia technik-mechanik, obecnie zatrudniony jako kierowca zawodowy w komunikacji miejskiej. W parafii MB Częstochowskiej w Jastrzębiu-Zdroju zaangażowany jako nadzwyczajny szafarz komunii św., członek rady parafialnej. Wraz z żoną należy do kręgu Domowego Kościoła w Ruchu Światło-Życie

Krzysztof Jamrozy

ur 1968, mąż Urszuli, ojciec Marysi. Pochodzi z Mysłowic z Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela. Z wykształcenia ekonomista, prowadzi własną firmę w branży mięsnej. Były wieloletni ministrant, od kilkunastu lat nadzwyczajny szafarz komunii św., wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach, od lat związany z Ruchem Światło-Życie. Organizator mysłowickiego Orszaku Trzech Króli oraz dorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Marek Janusz

ur. w 1971 r., żonaty od 1992 r. z Beatą, ojciec dwóch córek – Agnieszki i Marty, z wykształcenia elektronik, zawodowo związany z ubezpieczeniami. Studiuje teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Collegium Joanneum). W parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli k. Pszczyny posługuje jako lektor i nadzwyczajny szafarz komunii św.

Bartosz Kaczmarczyk

ur. 1977, mąż Sabiny, ojciec trójki dzieci: Julii , Jakuba i Alicji; studiował na Uniwersytecie Śląskim, jest magistrem germanistyki, dodatkowo posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania szkołą; bezpieczeństwa i higieny pracy; pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach ; wspólnie z żoną związany z Ruchem Światło-Życie w Domowym Kościele; nadzwyczajny szafarz komunii św.; od lat opiekun szkolnego wolontariatu

Mariusz Kaletka

ur. w 1974 roku, mąż Kasi, ojciec trójki dzieci, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wraz z żoną Katarzyną posługuje w Ruchu Światło Życie (Diakonia Wspólnoty Rodzinnej) oraz jako doradca życia rodzinnego, uczestniczy czynnie w projekcie „Przed Nami Małżeństwo”; w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie posługuje jako nadzwyczajny szafarz komunii św.

Krzysztof Kurpanik

ur. 1970, mąż Joanny, ojciec trojga dzieci; studiował na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu; od 20 lat pracuje w firmie logistycznej; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach; wspólnie z żoną związany z Ruchem Światło-Życie w Domowym Kościele; nadzwyczajny szafarz komunii św.

Kandydaci w pierwszym roku formacji

Dariusz Długajczyk

ur. w 1984 roku, mąż Kasi, tata Dawida; ukończył studia administracyjne oraz wraz z żoną Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; pracuje w ZUS w Tychach; odpowiedzialny za Wspólnotę Natanael w Parafii św. Krzysztofa w Tychach; nadzwyczajny szafarz komunii św.; wspólnie z żoną zaangażowany w projekt „Przed Nami Małżeństwo”

Jan Gil

ur. w 1966 roku, mąż Małgosi, ojciec trojga dzieci: Marii, Dominika i Karola; mgr teologii (KUL), studia podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej, nadzwyczajny szafarz Komunii Św., w-ce przewodniczący Rady Parafialnej w parafii św. Mikołaja w Borowej Wsi. Od wielu lat związany z Katolicką Odnową w Duchu Św. i Wspólnotą Życia w Maryi „Magnificat”

Paweł Konkol

ur. 1983, mąż Sabiny, ojciec Barbary i Antoniego; absolwent Politechniki Śląskiej; wraz z żoną prowadzi własną firmę związaną z techniką grzewczą i sanitarną; wieloletni ministrant, lektor i psałterzysta; obecnie angażuje się w duszpasterstwie przedsiębiorców i pracodawców, parafia św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku-Nowinach

Krzysztof Klimontko

ur. 1977, mąż Katarzyny, ojciec dwójki dzieci (starsza Magdalena oraz młodszy Adam) z zawodu stolarz oraz technik budownictwa, absolwent wydziału teologii KUL. Pracuje w branży budowlanej. Nadzwyczajny szafarz komunii świętej. Wraz z żoną członek wspólnoty Miłosierdzia Bożego w parafii bł. Karoliny w Tychach

Dariusz Kuniszyk

ur. 1973, mąż Beaty, ojciec Katarzyny, Tomasza, Karoliny, Tadeusza. Wykształcenie techniczne, emerytowany ratownik górniczy. W parafii NMP Królowej Rodzin w Jankowicach zaangażowany jako nadzwyczajny szafarz komunii św., członek rady parafialnej. Wraz z żoną należy do kręgu Domowego Kościoła w Ruchu Światło-Życie

Piotr Mulorz

ur. 1978 r. w Chorzowie, wykształcenie średnie, w związku małżeńskim od 2007 lat, ojciec Oliwii, od 2016 r. w posłudze nadzwyczajnego szafarza komunii świętej w parafii św. Józefa w Chorzowie

aspiranci

określenie "aspiranci" odnosi się do mężczyzn odbywających okres propedeutyczny, przed dopuszczeniem do grona kandydatów (aspirantura trwa od października do lutego)

nowych aspirantów poznamy w październiku - przygotowują się do rozmowy z abp. Wiktorem, który decyzduje o dopuszczeniu do formacji - prosimy o molitwę

absolwenci

dk Andrzej Lwowski

Wyświęcony 28 czerwca 2018 przez bp. Marka Szkudło,
urodzony w 1977 roku, mąż (żona Magdalena) i ojciec (dwóch synów); w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości); zaangażowany w działalność Mężczyzn św. Józefa i Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych w parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce (Oblaci)

dk Krystian Kukiełka

Święcenia przyjął z rąk bp. Marka Szkudło 27 czerwca 2018;
urodzony w 1958 roku, od 36 lat żonaty (żona Haliną, troje dorosłych dzieci). Wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii św. Stanisława bpa i m. w Bytomiu i członek Ekonomicznej Rady Parafialnej, świętej, doradca rodzinny. Z żoną zaangażowany w Szkole Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Chorzowie. Ukończył Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego i teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

odpowiedzialni za formację

ks. Grzegorz Strzelczyk

dyrektor Ośrodka

prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii (dogmatyka), ur. 1971, pochodzi z Piekar Śląskich

ks. Janusz Wilk

opiekun diakonów stałych (wyświęconych)

prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany teologii (teologia biblijna), ur. 1973

Ojcowie duchowni

Ojców duchownych wybierają sami kandydaci, a zatwierdza biskup.

Obecnie pomagają nam:

ks. Rafał Borkowy
ks. Sebastian Bureza
ks. Mateusz Drobny
ks. Krzysztof Goik
ks. Bernard Halemba
ks. Bogdan Kuczyński
ks. Ryszard Nowak
ks. Jarosław Ogrodniczak
ks. bp Grzegorz Olszowski
ks. Edward Stawowski
ks. Józef Więcek
ks. Michał Woliński

Proboszczowie

Proboszczowie aspirantów i kandydatów przedstawiają ich do formacji, odpowiadają za ich praktykę pastoralną oraz wystawiają świadectwo o zdatności do święceń.

Obecnie pomagają nam:
ks. Zdzisław Brzezinka
ks. Krzysztof Grabiec
ks. Andrzej Hnida
ks. Tadeusz Kalisz
ks. Antoni Klemens
o. Bartosz Madejski OMI
ks. Andrzej Marek
ks. Bogumił Mazurczyk
ks. Eugeniusz Mura
ks. Edward Nalepa
ks. Emanuel Pietryga
ks. Witold Psurek
ks. Rafał Ryszka
ks. Zenon Ryzner
ks. Zenon Sodzawiczny
ks. Antoni Stefański
ks. Józef Szklorz
ks. Grzegorz Wita