Kandydaci w OSTATNIM OKRESIE FORMACJI

Jan Gil

ur. w 1966 roku, mąż Małgosi, ojciec trojga dzieci: Marii, Dominika i Karola; mgr teologii (KUL), studia podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej, nadzwyczajny szafarz Komunii Św., w-ce przewodniczący Rady Parafialnej w parafii św. Mikołaja w Borowej Wsi. Od wielu lat związany z Katolicką Odnową w Duchu Św. i Wspólnotą Życia w Maryi „Magnificat”

Paweł Konkol

ur. 1983, mąż Sabiny, ojciec Barbary i Antoniego; absolwent Politechniki Śląskiej; wraz z żoną prowadzi własną firmę związaną z techniką grzewczą i sanitarną; wieloletni ministrant, lektor i psałterzysta; obecnie angażuje się w duszpasterstwie przedsiębiorców i pracodawców, parafia św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku-Nowinach

Krzysztof Klimontko

ur. 1977, mąż Katarzyny, ojciec dwójki dzieci (starsza Magdalena oraz młodszy Adam) z zawodu stolarz oraz technik budownictwa, absolwent wydziału teologii KUL. Pracuje w branży budowlanej. Nadzwyczajny szafarz komunii świętej. Wraz z żoną członek wspólnoty Miłosierdzia Bożego w parafii bł. Karoliny w Tychach

Dariusz Kuniszyk

ur. 1973, mąż Beaty, ojciec Katarzyny, Tomasza, Karoliny, Tadeusza. Wykształcenie techniczne, emerytowany ratownik górniczy. W parafii NMP Królowej Rodzin w Jankowicach zaangażowany jako nadzwyczajny szafarz komunii św., członek rady parafialnej. Wraz z żoną należy do Wspólnoty Jezusa Miłosiernego w Rybniku.

Marek Janusz

ur. w 1971 r., żonaty od 1992 r. z Beatą, ojciec dwóch córek – Agnieszki i Marty, z wykształcenia elektronik, zawodowo związany z ubezpieczeniami. Studiuje teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Collegium Joanneum). W parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli k. Pszczyny posługuje jako lektor i nadzwyczajny szafarz komunii św.

KANDYDACI W TRZECIM ROKU FORMACJI

Robert Dubel

 ur. w 1973 w Krakowie ,mąż Agnieszki, ojciec Kacpra i Adriana. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Politechnili Opolskiej. Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świetej w parafii pw Św. Jana Nepomucena w Krostoszowicach.

Krzysztof Kaput

ur. 1972, mąż Aleksandry, ojciec Adama i Tomasza;  wykształcenie wyższe informatyczne; dyrektor w firmie tworzącej oprogramowanie z zakresu geoinformatyki; wieloletni ministrant, lektor i psałterzysta; nadzwyczajny szafarz komunii św. oraz ich przedstawiciel w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach; absolwent I Edycji Katowickiego Studium Wiary - katecheta parafialny z misją kanoniczną do posługi w kochłowickiej parafii 

Sebastian Nowok

ur. 1974 r., mąż Izabeli i ojciec Nataniela oraz Bartłomieja; absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a także AWF-u w Katowicach; pracuje jako dyrektor handlowy w firmie z branży ochrony; od lat związany z Ruchem Światło-Życie, w tym przede wszystkim - wraz z żoną -zaangażowany w posługę w diakonii modlitwy; jest nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej w parafii pw. NSPJ w Chorzowie Batorym. 

Krzysztof Pakuza

ur. w 1988 roku w Rudzie Śląskiej. Mąż Joanny i ojciec trójki dzieci. Student Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się wsparciem technicznym oraz obsługą klienta. Od kilku lat Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w parafii NSPJ w Rudzie Śląskiej Bykowinie.

Kandydaci w I ROKU FORMACJI

(zdjęcia i biogramy już wkrótce)

Michał Bartnik

ur. w 1982 r. Mąż Renaty i tata Magdy, Piotrka i Bartka. Należy do grupy Lektorów i Psałterzystów parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. Od lat związany z Ruchem Światło-Życie. Obecnie z małżonką należy do Domowego Kościoła. 

Andrzej Bisok

ur. w 1976 roku; mąż Beaty i tata Bogusława. Na co dzień pracownik socjalny w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Związany z parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Katowicach prowadzoną przez dominikanów. Współodpowiedzialny za działalność punktu charytatywnego przy parafii, uczestnik Szkoły Katechetów Parafialnych Archidiecezji Katowickiej, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej. Wraz z żoną są świeckimi dominikanami. Wspólnie przez ostatnich kilka lat towarzyszyli rodzinom przygotowującym dzieci do I Komunii Świętej i Sakramentu Pojednania (grupy barankowe), obecnie zaangażowani w rodzinną katechezę dzieci pokomunijnych

Aleksander Ciba

ur. w 1986r. w Katowicach, mąż Agnieszki, ojciec Franciszka, Klary i Samuela. Specjalista fizyki medycznej. Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w parafii św. Urbana w Paniówkach

Krzysztof Derewecki

Krzysztof Derewecki
ur. w 1974 r w Elblągu. Mąż Joanny. ojciec Pawła, Gabrieli i Teresy. Od 1997 roku związany ze Wspólnotą Dobrego Pasterza. Od 2012 r Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w WDP. Zawodowo: trener profilaktyk pracujący z dziećmi i młodzieżą

Czesław Jochemczyk

ur.1970 r., mąż Iwony, ojciec trójki dzieci: Jagody, Pawła i Szymona;
absolwent Politechniki Śląskiej. Nadzwyczajny szafarz komunii świętej,
członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej, prowadzący stronę parafii
MB Częstochowskiej w Mysłowicach-Kosztowach; wraz z żoną należy
do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. 

Dawid Keller

ur. w 1981 r., mąż Agnieszki, z parafii pw. św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich, historyk, archiwista, czasami muzealnik, obecnie archiwista zakładowy w kolejowym przedsiębiorstwie transportowym, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej (od 2011 r.), członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej, absolwent I edycji Szkoły Katechetów Parafialnych, katecheta parafialny (od 2022 r.), pochodzą z Rybnika, kilkanaście lat mieszkali z żoną w Pszowie

Klaudiusz Kubeczko

ur. w 1972 roku w Katowicach,
mąż Magdaleny, ojciec Patryka i Sebastiana.
Instruktor nauki oraz techniki jazdy.
Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej.
Od wielu lat związany z ruchem odnowy
w Duchu Świętym. 

Krzysztof Kwiecień (Gliwice)

Mąż Darii oraz tata Jakuba, Szymona i Mateusza.
Wykształcenie wyższe prawnicze (aplikacje i egzaminy: sądowa i referendarska). Wykonuje zawód radcy prawnego. Adwokat kościelny przy sądach biskupich w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Członek rady parafialnej i zespołu redakcyjnego gazetki parafialnej Być Kościołem. Członek działającej przy parafii wspólnoty pn. Niosąca Ducha. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Szczególnie związany ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela – Redemptorystami, którzy posługują w parafii. Członek Bractwa Szkaplerznego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
w Czernej k/Krzeszowic.  

Łukasz Marcinkiewicz

ur. w 1983 roku w Siemianowicach Śląskich, mąż Marysi, tata Łucji i Piotra; doktor nauk społecznych; pracuje w przedsiębiorstwie produkcyjnym w obszarze odpowiedzialnym za logistykę, od 2021 roku nadzwyczajny szafarz komunii św. w parafii pw. Św. Izydora w Jankowicach koło Pszczyny, twórca i administrator parafialnej strony internetowej

Bartłomiej Marczak (Rzeszów)

ur. 1982, mąż Bernadety, ojciec Dawida, Mateusza, Julii i Michała, dodatkowo wraz z żoną tworzy rodzinę zastępczą - obecnie dla trójki dzieci; absolwent prawa KUL; prowadzi własną firmę; ministrant, lektor i psałterzysta; wspólnie z żoną członek wspólnoty Spotkania Małżeńskie; parafia św. Mikołaja w Rzeszowie

Karol Trzcionka

ur. 1990, mąż Agaty, ojciec Hiacynty (która już jest w niebie), Franciszka, Zofii i Anastazji. Pochodzi z Katowic, obecnie mieszka i pracuje (zdalnie) w Ćwiklicach. Absolwent wydziału AEI Politechniki Śląskiej, student WTL Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletni ministrant, przeszedł formację Ruchu Światło-Życie. 

ASPIRANCI

kolejny nabór odbędzie się w czerwcu

absolwenci

dk Andrzej Lwowski

Wyświęcony 28 czerwca 2018 przez bp. Marka Szkudło,
urodzony w 1977 roku, mąż (żona Magdalena) i ojciec (dwóch synów); w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości); zaangażowany w działalność Mężczyzn św. Józefa i Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych w parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce (Oblaci)

dk Krystian Kukiełka

Święcenia przyjął z rąk bp. Marka Szkudło 27 czerwca 2018;
urodzony w 1958 roku, od 36 lat żonaty (żona Haliną, troje dorosłych dzieci). Wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii św. Stanisława bpa i m. w Bytomiu i członek Ekonomicznej Rady Parafialnej, świętej, doradca rodzinny. Z żoną zaangażowany w Szkole Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Chorzowie. Ukończył Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego i teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

dk. Adam Dylus

Wyświęcony 20 czerwca 2021 przez bp. Grzegorza Olszowkiego,
ur. 1965, mąż (żona Beata) i ojciec trojga dzieci; magister teologii (KUL 1992); od 23 lat dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach; wieloletni wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce (Oblaci); wieloletni nadzwyczajny szafarz komunii świętej; z żoną zaangażowany w pracę na rzecz pojednania wierzących w Jezusa Żydów i wierzących „z narodów”

dk. Adam Larysz

ur. 1966, mąż Anny, ojciec trojga dzieci; teolog (magisterium na UŚ); miłośnik i badacz motyli, pracownik Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu; wieloletni nadzwyczajny szafarz komunii świętej, członek wspólnoty „Efraim” i szkoły nowej ewangelizacji w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach; wraz z żoną należy do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

dk. Zbigniew Szurek

1969, mąż Ilony, ojciec dwóch córek; absolwent Politechniki Śląskiej; od 1995 praca zawodowa – kopalnia w Rydułtowach; wieloletni wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach; wieloletni nadzwyczajny szafarz komunii świętej; członek wspólnoty Żywego Różańca i Kręgu Bożego Miłosierdzia; wspólnie z żoną zaangażowany w diakonii Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

dk. Sławomir Warzecha

ur.1971; mąż Jagody, ojciec Oli i Michała; absolwent Kolegium Teologicznego oraz pedagogiki religijnej i katechetyki (Akademia „Ignatianum” w Krakowie); posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, zarządzania oświatą; od wielu lat zawodowo związany z kształceniem niepełnosprawnych intelektualnie, były dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach; wieloletni nadzwyczajny szafarz komunii świętej i członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych w parafii MB Bolesnej w Mysłowicach – Brzęczkowicach; wraz z żoną od wielu lat zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Katolickiej Wspólnoty Emmanuel

dk. Robert Moczulski

ur. 1969, mąż Małgosi, wykształcenie wyższe, praca w Emiter sp. z o.o. oraz właściciel Corriere Caffe sp. z o.o.; od lat związany z Ruchem Światło-Życie (szczególnie służba w diakonii modlitwy wraz z żoną, okresowo także służba ekonomiczna); wieloletni nadzwyczajny szafarz komunii świętej w parafii św. Jadwigi w Chorzowie

dk. Krzysztof Jamrozy

przyjął święcenia 23.06.2022 w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach z rąk abp. Adriana Galbasa;
ur. 1968, mąż Urszuli, ojciec Marysi. Pochodzi z Mysłowic z Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela. Z wykształcenia ekonomista, prowadzi własną firmę w branży mięsnej. Były wieloletni ministrant, od kilkunastu lat nadzwyczajny szafarz komunii św., wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach, od lat związany z Ruchem Światło-Życie. Organizator mysłowickiego Orszaku Trzech Króli oraz dorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

dk. Bartosz Kaczmarczyk

przyjął święcenia z rąk ks. abp. Wiktora Skworca 18.06.2022 o 10.00 w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach;
ur. 1977, mąż Sabiny, ojciec trójki dzieci: Julii , Jakuba i Alicji; studiował na Uniwersytecie Śląskim, jest magistrem germanistyki, dodatkowo posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania szkołą; bezpieczeństwa i higieny pracy; pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie ; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach ; wspólnie z żoną związany z Ruchem Światło-Życie w Domowym Kościele; nadzwyczajny szafarz komunii św.; od lat opiekun szkolnego wolontariatu

dk. Krzysztof Kurpanik

przyjął święcenia z rąk ks. abp. Wiktora Skworca 18.06.2022 o 10.00 w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach;
ur. 1970, mąż Joanny, ojciec trojga dzieci; studiował na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu; od 20 lat pracuje w firmie logistycznej; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach; wspólnie z żoną związany z Ruchem Światło-Życie w Domowym Kościele; nadzwyczajny szafarz komunii św.

dk. Marek Dytkowski

przyjął święcenia 25.06.2022 w parafii Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju z rąk ks. bp. Marka Szkudło;
ur. 1975, mąż Moniki, ojciec Michała, Mateusza i Małgosi; absolwent Politechniki Śląskiej; zawodowo pracuje w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa; szafarz nadzwyczajny komunii św. w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju

dk. Marek Hadalski

przyjął święcenia 25.06.2022 w parafii Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju z rąk ks. bp. Marka Szkudło;
ur. 1972, mąż Moniki, ojciec Jana i Piotra. Z wykształcenia technik-mechanik, obecnie zatrudniony jako kierowca zawodowy w komunikacji miejskiej. W parafii MB Częstochowskiej w Jastrzębiu-Zdroju zaangażowany jako nadzwyczajny szafarz komunii św., członek rady parafialnej. Wraz z żoną należy do kręgu Domowego Kościoła w Ruchu Światło-Życie

dk. Jarosław Danch

przyjął święcenia 21.06.2022 o 16.00 w parafii NSPJ i św. Jana Bosko w Piotrowicach z rąk ks. bp. Grzegorza Olszowskiego;
ur. 1979, od 2006 żonaty (żona Małgosia), dwójka dzieci (starszy Paweł, młodsza Łucja). Z wykształcenia mgr chemii. Związany z domową gałęzią Ruchu Światło-Życie; członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach Piotrowicach. Współtworzy gazetkę parafialną, posługuje we wspólnocie dorosłych oraz przy kursach Alpha i kursach małżeńskich.

dk. Mariusz Kaletka

przyjął święcenia z rąk ks. bp. Adama Wodarczyka 14.06.2022  o 18.00 w parafii MB Szkaplerznej w Imielinie;
ur. w 1974 roku, mąż Kasi, ojciec trójki dzieci, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Rodziny i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wraz z żoną Katarzyną posługuje w Ruchu Światło Życie (Diakonia Wspólnoty Rodzinnej) oraz jako doradca życia rodzinnego, uczestniczy czynnie w projekcie „Przed Nami Małżeństwo”; parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.

dk Dariusz Długajczyk

Wyświęcony 22.05.2023 przez bp. Adama Wodarczyka w par. św. Krzysztofa w Tychach;
ur. w 1984 roku, mąż Kasi, tata Dawida; ukończył studia administracyjne oraz wraz z żoną Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; pracuje w firmie Corriere Sp. z o.o.; odpowiedzialny za Wspólnotę Natanael w Parafii św. Krzysztofa w Tychach; wspólnie z żoną zaangażowany w projekt „Przed Nami Małżeństwo”

odpowiedzialni za formację

ks. Grzegorz Strzelczyk

dyrektor Ośrodka

prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii (dogmatyka), ur. 1971, pochodzi z Piekar Śląskich

ks. Janusz Wilk

opiekun diakonów stałych (wyświęconych)

prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany teologii (teologia biblijna), ur. 1973

Ojcowie duchowni

Ojców duchownych wybierają sami kandydaci, a zatwierdza biskup.


Proboszczowie

Proboszczowie aspirantów i kandydatów przedstawiają ich do formacji, odpowiadają za ich praktykę pastoralną oraz wystawiają świadectwo o zdatności do święceń.